Kontakt:

Obecný úrad
Beša 107
076 72 Vojany

 

056 / 639 52 58   056 6395630 
www.besa.ocu.sk
obec.besa@zoznam.sk

 

IČO: 00331309
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 2239801757/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky

 1. Chodníky
  Rekonštrukcia chodníkov
 2. Parkovisko
  Parkovisko pri cintorine
 3. Svetelno technická študia
  Svetelno technická študia
 4. Svetelno technická študia
  Svetelno technická študia
 5. Sanácia miest s nezakonne umiestnením odpadom-Beša
  Sanácia miest s nezakonne umiestnením odpadom-Beša
 6. VZN - 2017
  VZN _ 2017 O miestnej dani z nehnutelnosti
 7. VZN - 2017
  VZN- o miestnej dani za uživanie verejneho priestranstva
 8. VZN-2017
  VZN- O miestnom poplatku za komunalny odpad a drobne stavebne odpady