Kontakt:

Obecný úrad
Beša 107
076 72 Vojany

 

056 / 639 52 58   056 6395630 
www.besa.ocu.sk
obec.besa@zoznam.sk

 

IČO: 00331309
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 2239801757/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.besa.ocu.sk spravuje Obec  Beša a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obecný úrad Beša
Beša 107

076 72 Vojany

IČO: 00 331 309

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 352
Rozloha: 1954  ha
Prvá písomná zmienka: v roku  1269

 

Všeobecné informácie:  obec.besa@zoznam.sk
Podateľňa:   obec.besa@zoznam.sk
Starosta : Alexander Kalán, obec.besa@zoznam.sk, mobil: 0905 523 122
Informácie o napĺňaní webového sídla:   obec.besa@zoznam.sk

 

Sekretariát:

Tel: 056 / 639 52 58 , Fax: 056 / 639 52 16, Email: obec.besa@zoznam.sk

 

Kompetencie:

Obec Beša je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Beša je zriadený na Mestskom úrade vo Vojanoch.               

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30-12:00 13:00-15:00
Utorok 7:30-12:00 13:00-15:00
Streda 7:30-12:00 13:00-15:00
Štvrtok 7:30-12:00 13:00-15:00
Piatok 7:30-12:00 13:00-15:00

 

Aktualizované 19.4.2011

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk